About the gallery:

Gallery Hana No Gabou is located 5 minutes walk
from Yamato train station.
Feel free to stop by when you visit Yamato town.
Please contact us for event and exhibition.

Address:Hana No Gabou 7-1-28 Chuou, Yamato, Kanagawa

 

Artists:

Akane Nakao
Akiko Sato
Chiharu Noujima
Haru Yamamoto
Kimiyo Yamada
Manabu Katsumata
Michiko Akiyoshi
Minatsu Ariga
Motoyoshi Kaoru
Sachiyo Nakamaru
Sei Ryusuke
Shizue Hagiwara
Toshio Endou
Yuriko Nakano

Reiji Iizuka

The book Reiji Iizuka is available from Gallery Hana no Gabou. PDF version also available.
For puchasing the book, please contact us from the link below.

Would you like to purchase?
Please proceed from this link
Contact